“Ik ben ervan overtuigd dat de kwaliteit van de omgeving waarin wij het grootste deel van onze tijd doorbrengen, van groot belang is voor de kwaliteit van ons leven.”

De juiste kleur, en fijn materiaal, sfeervolle (of juist doelmatige) verlichting, een goede indeling en proportie van een ruimte hebben een positief effect op ons humeur en onze productiviteit. Een dergelijke omgeving kan veel vertellen over wie wij zijn of waar wij voor staan. Deze aspecten breng ik samen en maak ervan een krachtig, verrassend, of soms juist een heel subtiel geheel dat perfect aansluit bij de wensen én het budget van de opdrachtgever. Belangrijk vind ik om hierbij ook op een verantwoorde manier om te gaan met onze leefomgeving. Door een bewuste materiaal- en productkeuze, het beperken van het energiegebruik of – als het kan – het gebruik van geschikte technologie. Soms zit het in een klein maar duurzaam detail, soms kan het (na mate van de mogelijkheden die een project biedt en het engagement van de opdrachtgever) uitgroeien tot een volledig ecologisch verantwoord concept.